Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

Molla Beretta Szent Janka Imakör

 

Mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre!
Mai világunk minden eszközzel megpróbálja elhomályosítani Isten eredeti tervét a házassággal és a keresztény családi élettel kapcsolatban. Elavultnak tünteti fel az olyan értékeket, mint a hűség, a szüzesség, az áldozat, és egyre pogányabb életstílust akar a családokra kényszeríteni. Ilyen körülmények között a keresztények is bizonytalanná és bátortalanná válnak. Ezért nagy szükség van ”hétköznapi szentekre”, olyan átlagos nőkre és férfiakra, akik tanúságot tesznek házasságukkal, családjukkal.
Molla Beretta Szent Janka egy ilyen modern szent, aki mint példamutató fiatal nő, orvos, hitves és édesanya mindennapi életével akart tanúságot tenni az evangélium nagyszerű értékeiről. Az ő példájára szeretnénk mi is a keresztény hivatás nagyságának és szépségének élő tanúivá válni!

 

Imaközösségünk küldetése:

1.Hálaadás
Hálát adni az élet ajándékáért, az örömökért, a nehézségekért és minden nekünk juttatott kegyelemért.

2.Engesztelés
Engesztelni az abortuszokért, a házasságtörésekért, valamint a gyermekek, a nők és a családok ellen elkövetett bűnökért.
Szeretnénk imádkozni bocsánatot kérve Jézus Irgalmas Szívétől saját mulasztásainkért, szeretetlenségünkért, bizalmatlanságunkért, figyelmetlenségünkért és az emberiség bűneiért.

3.Kérés
Kérni segítséget, gyógyulást a testi-lelki bajokban, minden nehézségben magunk és szükséget szenvedő testvéreink számára Szent Janka közbenjárására, Isten dicsőségére.
Imáinkban hordozzuk a széteső félben lévő házaspárokat, a gyermekáldásra várókat, valamint a keresztény családokat. Különösen kérjük, hogy egyre többen válasszák a természetes családtervezést a romboló fogamzásgátlás helyett és hogy minél többen ajánlják fel magukat Jézus Irgalmas Szívének.

4. Megosztás
Megismertetni sokakkal Szent Janka életszentségét, hogy ez által ő minél több lelket vezessen Istenhez.
Szent Janka tisztelete világszerte elterjedt, több kontinens országaiban, sok gyümölcsöt teremve. Brazíliától Lengyelországig számos intézmény vette fel az ő nevét és működik szellemiségében: alapítványok, egyesületek, templomok, plébániák, kápolnák, életvédő szervezetek, bioetika központok, iskolák, kismama otthonok, árvaházak, előadótermek, kórházak, családsegítő központok. Az a célunk, hogy a lelkiség, amit Isten általa ajándékozott az Egyháznak, hazánkban is terjedjen.