Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

Istenem, Uram, élők és holtak igazságos bírája!

A mai napon is hányan és hányan jelennek meg előtted ítéletre és számadásra. A kórházakban hány betegtárs küzd, óráról órára a halállal. Halálküzdelmük az élet legnagyobb harca. Add, hogy ezt győzelemmel fejezzék be, és így jelenjenek meg előtted! Nagy testi és lelki küzdelmüket számítsd be jóságosan ítéletednél, és irgalmasan ítéld meg Hozzád térő haldokló betegtársakat. Irgalmad felülmúlja igazságodat, és ezért magasztalunk Téged most és mindörökké. Amen.

 

 —o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

 

Örök Atya! Felajánlom Neked a Szentlélekben Jézus halálfélelmét azokért a haldoklókért, akiknek nincs idejük felkészülni a halálra, akik hirtelen távoznak az életből: szerencsétlenség, gyilkosság, vagy öngyilkosság által, azzal a kéréssel, hogy a Szentlélek, Aki maga az Élet, még eljöjjön hozzájuk, és megadja nekik az időt és a kegyelmet a bűnbánatra.
Miatyánk,….Üdvözlégy, … Dicsőség….

 

 —o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

 

Jézus, aki a lelkeket oly bensőségesen szereted, könyörögve kérlek a Te Szent Szíved halálküzdelméért és a Te legszentebb Anyád fájdalmáért, tisztítsd meg szent véreddel a világ minden bűnösét, akik most halálukon vannak, és még ma meg fognak halni. Jézus isteni Szíve, aki elszenvedted a halálfélelmet, irgalmazz a haldoklóknak! Amen

 Szent József, Jézus Krisztus nevelőapja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, könyörögj érettünk és mindazokért, akik e napon, illetve ezen az éjszakán halnak meg. Amen

 

 —o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

 

Első ima:

Úr Jézus Krisztus! Te Isten Fia és a Szűzanya Fia, Isten és Ember, Te, aki aggódó és véres verejtéket ontottál az Olajfák hegyén, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád elé terjeszteni és felajánlani e véres verejtéket X haldoklóért (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló emberért). De ha ő bűneivel az örök kárhozatot érdemli is, legyen ez tőle elhárítva, ó örök Atya, a Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Ámen.

 Második ima:

Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél értünk meghalni a szent kereszt fáján, és Önmagadat teljes igénytelenséggel a mennyei Atyának ajánlottad, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád elé terjeszteni és felajánlani a Te szent halálodat, hogy X haldoklónak (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló embernek) rejtse el minden vétkét, és megszabaduljon mindattól, amit bűneivel kiérdemelt. Ezt add meg, ó örök mennyei Atya, a Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké.

Ámen.

 Harmadik ima:

Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél a próféták által szólni: „Örök szeretettel vonzottalak Magamhoz.” Ez a szeretet vonzott le Téged a mennyből a Szűzanya méhébe. Ez a szeretet vonzott a Szűzanya méhéből e siralom völgyébe, ez a szeretet tartott Téged 33 évig ebben a világban, és ennek a nagy szeretetnek a jegyében adtad a Te Szent Testedet valóságos Ételként és a Te Szent Véredet valóságos Italként. Ennek a nagy szeretetnek a jegyében hagytad Magad elfogatni, és egyik bírótól a másikhoz vezetni. Ennek a nagy szeretetnek a jegyében hagytad Magadat halálra ítélni, haltál meg és temettettél el. És valóban feltámadtál és megjelentél a Te Szent Édesanyádnak és minden Szent Apostolodnak. És ennek a nagy szeretetnek a jegyében a saját erődből és hatalmadból mentél fel a mennybe, ahol az Atyaisten jobbján ülsz. És Te küldted el a Szentlelket Apostolaid szívébe, és mindannyiunk szívébe, akik az örök szeretet jele által remélünk és hiszünk. Így kérünk, nyisd meg a mennyországot, és vidd ezt a haldokló lelket (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló lelket) – minden bűne ellenére – személyesen mennyei Atyád országába, hogy ott Veled éljen mindörökkön örökké.

Jóságos Isten! A Szűzanya szeretetével egyesülve felajánlom Neked a haldoklókért Jézus drága Szent Vérét, az Ő Legszentebb Sebeit, az Ő kínszenvedését és kínhalálát, és a Legméltóságosabb Oltáriszentség szeretetét. Amen

 

 —o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

 

Élet és halál Ura, mennyei Atyánk! Segíts nekünk most, amikor nagy útra készül az, akit nagyon szeretünk, akitől most búcsúznunk kell. Te ismered őt igazán, ne feledkezz meg róla haláltusájában sem. Te ismered az ő erőtlenségét és a mi tehetetlenségünket. Szánj meg minket! Maradj a közelünkben irgalmasan, hogy ne érezzük magunkat elhagyottan, egyedül. Tartsd kézben a távozót az ismeretlen mélységek felett, és tarts kézben minket is, hogy kételkedésbe ne essünk, kétségbeesésbe ne zuhanjunk. Őrizd meg hitünket. Űzz ki belőlünk minden félelmet, tedd élővé reménységünket e nehéz órán is. Tarts erősen, Urunk! Légy irgalmas nekünk, bűnösöknek! Amen