Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

HÍREK, AKTUALITÁSOK

 

„Útmutatásaid örömömre vannak” (Zsolt 119,16) – Életek az Életért – II. Életvédő Konferencia Pócspetriben

„Ha a házastársak Isten kezéből elfogadják azt a tényt, hogy vannak termékeny és terméketlen időszakok, s ezzel élnek, akkor házaséletük tisztaságát megőrzik. Ez az egyetlen elfogadható módszer, hiszen a fogamzásgátlás minden eszköze abszolút életellenes.”
Életek az Életért címmel második alkalommal tartottak életvédő konferenciát Pócspetriben. Az elmúlt évben rendezett eseményhez hasonlóan, most is a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézménye adott otthont a konferenciának, ám ezúttal az iskola tornatermét is megnyitották a résztvevők előtt. Az idei alkalom különlegessége, hogy nemcsak hazánkban, de világszerte számos konferenciát és ünnepséget szerveznek a Humanae vitae megjelenésének 50. évfordulója alkalmából. Pócspetriben a Magyaroroszági Billings Központ és a Vianney Testvérek Közösségének szervezésében nemcsak a születésnapját ünneplő enciklika, de a BOM (Billings Ovulációs Módszer) 65. évfordulója is okot adott az ünneplésre.

A konferenciát Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök nyitotta meg, aki a természetes családtervezés fontosságáról beszélt. Dr. Evelyn és John Billings az ő személyes meghívására egy hetet töltött Magyarországon 1992 májusában. A BOM természetes családtervezés módszerének eredményessége megkérdőjelezhetetlen, megbízható tudományos alapokon nyugszik. Szent VI. Pál 1969-ben a Nagy Szent Gergely Rend kitüntetését adományozta Dr. John Billingsnek a családokért végzett áldozatos, kitartó munkájáért.

A nyitóbeszédet követően a Fília Közösség fiataljainak misztériumjátékát tekinthették meg a jelenlévők. Az előadás témája a tiszta szerelem volt, annak minden nehézsége, szépsége, a szerelmesek küzdelmei napjaink kísértéseivel, csábításával és a pillanatnyi hazug örömök ígéretével. A zene, a fények játéka és az ifjú tehetségek által bemutatott kifejező koreográfia csodálatos üzenetet közvetített a közönség számára. A színpadon megjelenített események különleges atmoszférát teremtettek, s a tiszta, őszinte, mély szerelem győzelmét hirdető befejezést vastapssal jutalmazták a résztvevők.

A megnyitót követően a konferencia az iskola aulájában folytatódott, ahol Szenes István sfv plébános, prior (Viennay Testvérek Közössége) egy rövid, mindenki számára érthető és követhető előadást tartott a Humanae vitae kezdetű enciklikáról, amelynek mondanivalója aktuálisabb, mint valaha.  Szent VI. Pál pápa az értékek és a házasság szentségének védelmében emeli fel hangját ebben a dokumentumban. Szenes István atya vetített képes előadásában említést tett a Humanae vitae megjelenésének előzményeiről, gyakorlatáról és fontosságáról. Az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy az enciklika útmutatásai szerint éljük házasságunkat az, hogy hiszünk benne. Ugyanakkor van egy hatalmas dilemma, aminek megoldása sokak számára lehetetlennek tűnhet. „Hogyan lehetséges az, hogy a szeretet kifejezésére és elmélyítésére, a hűség megőrzésére éljék meg szerelmi kapcsolatukat, miközben nyitottak maradnak az élet továbbadására, de a szülői felelősség szempontjait is szem előtt tartják? Ha csak a szülői felelősségre és a házastársi szeretet kifejezésének és elmélyítésének szükségességére figyelünk – a harmadik nélkül-, akkor meg nem engedett formájával élhetünk a születésszabályozásnak, vagyis a fogamzásgátlással.” A dilemma feloldhatatlannak tűnhet, de az atya előadása nem hagyott megválaszolatlan kérdéseket a hallgatókban. A megoldás az időszakos önmegtartóztatás. „Ha Isten kezéből elfogadják azt a tényt a házastársak, hogy vannak termékeny és terméketlen időszakok, s ezzel élnek, akkor házaséletük tisztaságát megőrzik.” Ez az egyetlen elfogadható módszer, hiszen a fogamzásgátlás minden eszköze abszolút életellenes. A nő és a férfi testi egyesülése Isten akaratából a teljes önátadás és elfogadás legintimebb cselekedete, s ez mindig magában hordozza az életadás lehetőségét. Ez az Ő csodálatos ajándéka teremtményei számára. Ennek megélésére nyújt lehetőséget a Billings Ovulációs Módszer alkalmazása.

A módszer rövid bemutatása mellett István atya a fiatalok számára is lehetőséget kínált egy olyan közösségbe (Fília Közösség) való csatlakozásra, amelynek tagjai megélhetik az evangélium és a tisztaság, a találkozás örömét, és a Jelenlét csodáját (Jézusét). Előadása végén az atya köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei már a közösség tagjai és csodálatos, értékes előadásukkal megnyitották a konferenciát.

Az programok között rövid kávészüneteket és egy hosszabb ebédszünetet tartottak, s ez lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy megbeszéljék tapasztalataikat, elolvassák a plakátokra vésett értékes gondolatokat és bölcsességeket, megcsodálják a Billings-babák fotóit (akik közül egy a konferencián is jelen volt), s megtekintsék a Vianney Testvérek Közössége által kiadott legújabb kiadványokat. Erre az alkalomra készült el az egyszerű, mégis különleges szépségű, tartalmas Szent Janka Imafüzet is. A rövid szünetek végét nem várt meglepetés jelezte. A Fília Közösség ifjú tagjai egy-egy vidám flashmobot adott elő, amihez a résztvevők is csatlakozhattak.

„Az igazság felragyog” címszó alatt lelkipásztorok tettek tanúságot a Humanae vitae és a Billings Ovulációs módszer pasztorális vonatkozásairól. Papp László egyeki plébános rövid, de tartalmas összefoglalójában elmondta, fontosnak tartja a közösség életében a módszer megismerését, átadását és a fiatalok meghívását arra a bátor útra, amely szembe megy a ma divatos korszellemmel és az értékek megőrzésére törekszik. „A tisztaság utáni vágy mindenkiben ott van.” – fejtette ki egyetlen mondatban mindazt, ami a legfontosabb alapja és tanulsága tapasztalatainak Czier István mezőfényi plébános a jegyesek oktatásának kezdeti nehézségeire tért ki tanúságtétele kezdetén. A teológia elvégzését követően nem volt még megfelelő eszköz a kezében arra nézve, mit tanácsolhatnak a házasság előtt álló jegyeseknek. A megoldást keresve jutott el a Billings Módszerhez egy a közösséghez tartozó anyuka révén. Azóta a hívek nyitottabbak erre a lehetőségre. „A jegyesoktatásba bevettük a Billings Módszer oktatását.” Czier István atya elmondta, két fontos tervük van jelenleg, az egyik, hogy a fiatalokkal is megismertessék a módszert, a másik pedig, hogy Nagykároly környékén létrehozzák a Billings Központ egyik alközpontját. Tokodi László domonkos atya, akit három éve szenteltek pappá, elismerésre méltó bölcsességgel beszélt a téma nehézségeiről. „Én sem tanultam semmit arról, hogyan kell praktikusan segíteni a házastársakat.” Őszintén beszélt arról, hogy sokáig csak azt tudta mondani a házaspároknak, mi az, ami tiltott, ami nem megengedett. De arra nem volt mód, hogy megfelelő útmutatást adjon a pároknak arra nézve, mit lehet, s mi az, ami működhet. Erre kínál megoldást a Billings Módszer és annak oktatása.

Az atyák beszámolóit a házaspárok tanúságtétele követte, amelyek keretében szép, gondolatébresztő történeteket hallhattak a jelenlévők. Lukács Krisztina, a Magyarországi Billings Központ vezetője megköszönte a tanúságtevők bátorságát és megerősítő szavait. Elmondta, hogy ezek a tanúságtételek nem kitalált tanmesék, hanem „teljesen valós történetek házaspárokról, családokról, babákról, életekről, fájdalmakról, megtisztulásokról, megtérésekről.” S valóban, minden egyes történet hozzáadott valamit azok lelkéhez, akik hallgatták. A Családfelajánlásról és a BOM gyakorlati alkalmazásáról is több tanúságtétel hangzott el. A közönség együtt mosolygott, vagy meghatottan pityergett azokkal, akik vállalták, hogy elmondják tapasztalataikat, történeteiket. A konferencián hallott tanúságtételek az alkalomra készült kiadványokban is olvashatók. Lukács Krisztina külön köszöntötte elődjét, a Magyarországi Billings Központ korábbi vezetőjét, Dr. Körmendy Máriát, aki szintén részt vett a konferencián.

A nap programjának talán legmegrázóbb tanúságtételei délutánra maradtak. Olaj-Rabóczky Anett (Ráhel Szőlőskertje, abortusz.hu) történetéből arra kaptunk választ, van-e élet az abortusz után. Saját személyes történetén keresztül beszélt erről a sokakat érintő problémáról, az abortusz hazugságáról és a posztabortusz szindrómáról és azon kismamák gyógyulásának lehetőségeiről, akik valamilyen oknál fogva az abortusz mellett döntöttek. Említést tett a lelki adoptálásról, amely nem más, mint egy veszélyben lévő magzat lelki örökbefogadása, akiért kilenc hónapon át naponta imádkozunk, bízva abban, hogy szülei az élet mellett döntenek. Olaj Anett ma négy csodálatos gyermek édesanyja, akiket férjével szeretetben, keresztény szellemben nevelnek. A tanúságtételek sorát Tima Renáta, a Gyermekáldásra várva című könyv szerzője zárta. Magabiztos természetességgel, sajátos humorral fűszerezte előadását, ezzel oldva fel a meglehetősen nehéz, fájdalmas témát, a meddőség problémáját. Férjével három gyermeket fogadtak örökbe, akiket szeretetben nevelnek, megélve a szülői lét minden nehézségét és szépségét. Szavait fontos üzenettel zárta, aminek szépsége éppen az egyszerűségében rejlik. „Hogy milyen az élet az örökbefogadásban? A semmihez képest ez a minden.” – mondta lelkesen, majd hozzátette: „Az egyik tanúságtevő ma a Jézusnak ajándékozott életről beszélt. Azt gondoljuk, hogy mi ajándékozzuk neki az életünket, de tulajdonképpen őt kapjuk ajándékul. Ez egy élethivatás. Merjem kimondani, hogy megajándékozott vagyok. Viszonylagos minden ebben az életben, az is viszonylagos, hogy tudunk-e világra szülni. Az nem viszonylagos, hogy Isten megajándékozottjai vagyunk.” A konferenciát záró szentmisét a Szent Kereszt felmagasztalása-templomban mutatták be a jelenlévő atyák, ahol Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök a házasság szentségének fontosságáról beszélt prédikációjában. Arról, hogy a Szentháromság tükörképe a földön a család. Hiszen az ember családban él, párt választ magának, közösséget élethivatásában vagy házasságában. Egyedül nem teljes. „Közösségben kell, hogy éljen, mert magában nem talál megfelelő társat magának. Közösséget, ugyanolyan értékű emberben. S a családban megszületik a harmadik.” Aki befogadja a gyermeket, az magát az Atyát fogadja be. Gyulay Endre püspök atya kifejtette, szükség van saját magunk, életünk megreformálására a szeretet lelkületében. „Én hiszem azt, hogy megmenthető még ez a világ, de ahhoz a keresztényeknek hűsége, szeretete, áldozata, imádsága szükséges.” A szentmisét követően a templom kertjében megáldásra került az „Imádkozó ember” szobra.

Gergely Klaudia

a Magyarországi Billings Központ sajtóreferense

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

REGISZTRÁCIÓ A KONFERENCIÁRA 2018. SZEPTEMBER 28. ITT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV_vFP_VZ2ev2bsAHCPp1lrUwhQe-YEVs7WHg-RVM7r_Sz_Q/viewform

Legyetek „Isten szent és kedves választottjai”

                                    (Kol 3, 12)                                                                          

A „HEPE” (Hitet, Erőt Pakolunk Egymásba)

közösség formáló és megtartó program fiatalok számára.

  (KÉPEK A GALÉRIÁBAN)                  

„Olyan mély hitet tapasztaltam meg a héten, amit nem akarok elengedni.” —Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat fogalmaztak meg fiatalok, az idén július 3. és 8. között Pócspetriben, a Fília Vendégházban – a Segítő Nővérek és a Vianney Testvérek közös szervezésében- rendezett táborban.  A több éve működő program lényege, hogy a köztünk lévő Jézust megtapasztalva, élhetővé váljon a fiatalok számára az evangélium a hétköznapokban is. Arra törekedtünk, hogy a hétvégére ki tudjuk mondani a Kolosszeieknek írt levélben szereplő hívásra: LESZEK (Lenni, Együtt, Szívesen, Elköteleződve, Küldve)

 Néhány vélemény teszünk közzé, amelyeket a táborozók fogalmaztak meg:
„Én úgy jöttem ide, hogy hívtak, bár nem szerettem volna jönni, de amit itt, a közösségtől kaptam, nagyon pozitív élményt jelentett számomra. Szeretném, ha legközelebb is jöhetnék.” Balázs

„Nekem ezen a héten a legjobban Magdi nővér tükrös története tetszett, amit csukott szemmel csak magunkra figyelve hallgathattunk meg és közben ajándékokat kaptunk. Amikor megláttam, hogy mi van a kezemben, nagyon boldog volt a szívem. Köszönöm mindenki kedvességét, figyelmességét és szeretetét.” (anonim)

„Részemről már volt néhány küzdelem, próbálkozás, hogy egy közösség részese lehessek. De eddig csak hánykolódtam, itt-ott megfordultam, és sehol sem éreztem azt, amit Szenes István atya, a tábor lelkivezetője mondott közösségről, az összetartozásról, arról, hogy szívesen, együtt, Jézusban és Jézussal mennyi mindent lehet tenni. Ezen a héten a Szentségimádás volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy ebben a közösségben itthon vagyok.” Adrien

„Elképesztően tetszett a tábor. Szeretném, ha lenne folytatása akár az őszi hónapokban HEPE-hétvégeken. Minden egyes nap jó volt, de nekem a péntek volt a kedvencem (a telefonbeszedés ellenére).” Lili

„Örülök, hogy itt lehettem és remélem, hogy LESZEK még itt. Nagyon jó volt a közösség, úgy érzem, hogy lelkileg fejlődtem, gyarapodtam.” Gyöngyi

„Az elmúlt pár nap egy lelki felüdülés volt nekem. Egy zuhanást éltem meg a végére azzal a tudattal, hogy lent valami fantasztikus vár. Szeretnék még ilyen alkalmat évközben is. Külön köszönet az értelmes és stílusos prédikációkért István atyának.” Misi

„Én nagyon szeretném, ha ez a közösség megmaradna, mert szerintem ez alatt az egy hét alatt is sokat formáltunk egymáson, és aki engedte, közelebb kerülhetett Istenhez. Olyan mély hitet tapasztaltam meg a héten, amit nem akarok elengedni.” Ivett

Szerintem nagyon jó volt a tábor, sokat segített. Megfogalmazódott bennem, hogy a szüzességem a házasságomig nem vesztem el és a hitem is nagyon-nagyon megerősödött. Szerintem minden hétvégén legyen Hepe, hogy egy nagy család legyünk, ahol mindenki tesó.” egy 16 éves fiú

„Nagyon tetszett minden, ennél jobban el sem tudtam volna képzelni ezt a hetet. Igaz, hogy sok embert ismerek a suliból, de úgy érzem, hogy sokkal jobb lett a kapcsolatunk.” Annamária

Köszönjük Tomka Magdolna Segítő nővérnek, Szenes István atyának, a Vianney Testvérek priorjának és a többi Vianney testvérnek, Tündik Ildikó hittanárnak, Beliczáné Hrubóczki Ildikónak, a Fília Alapítvány kuratóriuma elnökének, a Pócspetri Egyházközségben működő közösségeknek, hogy szolgálatukkal és szeretetükkel lehetővé tették számunkra ezt a csodás hetet!

Bálint Lili és Lukács Klára „HEPÉZŐ” fiatalok

CSALÁDI NAP

AZ ELSŐ PÜNKÖSD UTÁNI HÉTFŐI SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA KÖTELEZŐ  EMLÉKNAPON TARTOTTUNK HAGYOMÁNYOS CSALÁDI NAPUNKAT TÖBB SZÁZ RÉSZTVEVŐVEL. KÉP-KRÓNIKA HAMAROSAN A GALÉRIÁBAN!!!!

KÖSZÖNJÜK A SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TESTVÉREK MUNKÁJÁT!

Lelkinap Férfiaknak Pócspetriben

“A VILÁG ISMÉT APÁK UTÁN KIÁLLT, A TERMÉSZETES ÉS TERMÉSZETFELETTI LÉTBEN EGYARÁNT….”

(Jozef Kentenich)

2018. március 24. 8h-kb 17h

  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. március 21. szerda e-mail: testverek@keti.hu, vagy személyesen a sekrestyében.

Szeretettel várjuk férfi testvéreinket középiskolás kortól a felnőttek minden korosztályáig. Gondolkodjunk együtt a férfi létről Isten szándéka szerint, Isten jelenlétében és az egymás iránti kölcsönös szeretetben.

 

Tapasztalatok a Lelkigyakorlatról Imákban

“Boldogok, akik házadban laknak…”

(Zsolt 84.)

 

2018. február 23-25.

“Urunk, boldog vagyok, mert hitemben megerősítesz nap mint nap,
boldog vagyok, mert reményt adsz, ha reménytelenséget érzek,
boldog vagyok, mert szeretsz engem, mint a családom engemet, és én viszont szeretlek Téged mint a családomat,
boldog vagyok, mert itt lehettem, és együtt imádkozva megélhettem veletek a lelkigyakorlatot,
boldog vagyok, mert elmélyülhetek az atyai útmutatásokban, segítségekben a hegyre való kapaszkodásban,
boldog vagyok, mert olyan munkatársak vesznek körül (szolgálattevők), akikre lehet számítani, és Ők is számíthatnak rám.

Köszönöm nektek!”

(László)

 

“Boldog vagyok,mert anyukám elfogadott 3. gyermekként.
Boldog vagyok,mert adtál egy szerető férjet és 3 gyermeket.
Boldog vagyok,mert adsz nehézségeket és azt nem keresztként élem meg, de mind megerősít.
Boldog vagyok, ha valaki segítséget kér és én segíthetek s látom, hogy örömet szereztem.
Boldog vagyok, mert nem rég megkértek, hogy készítsek néhány terítőt. Az anyagból maradt egy kis selejt, de én nem dobtam el, mert úgy éreztem, hátha jó lesz még valamire.És lám, ez a kis terítő amely a selejt-maradék anyagból készült, az került a LEGMÉLTÓBB helyre.
Bár nekem nincs diplomám, de hátha szeret engem is valaki igazán.”

(Ildikó)

 

“Boldog vagyok Uram, mert megengedted hogy szabad lehessek és hogy Téged választhassalak szabadságomban ami a szabadság! Boldog vagyok , mert családot adtál. Boldog vagyok, mert társat is adtál mindezek együttes éléséhez! Boldog vagyok, mert süt rám a Nap. Boldog vagyok ha melegem van és ha fázhatok, mert Te lehűthetsz és Te vagy az is ki felmelegít! Sok mindenért lehetek boldog, de legfőképp a szabadságomért, amit önként oda adom Neked.”

(szenmy)

 

Boldog vagyok Uram, hogy a lányod lehetek. Boldog vagyok, hogy elhiszem, hogy az olajfák tövében kimondott igened az én életem. Boldog vagyok, hogy Veled és a közösség segítségével mindig lesz erőm az életem keresztjének cipeléséhez. Mert nekem egyedül nem megy. Nekem veled nem megy. De Neked, velem megy!

(Márti)

—————————————————————————————————————————————–

 

Az Igazságra éhező és befogadó ifjúság

Nagy öröm volt látni a 2017. december 16-án egybegyűlt fiatalok arcán a vágyat az igazság után. A mintegy 25 fiatalnak egy volt a szíve lelke abban, hogy kamasz életüket Krisztus szerint formálják. Kérdéseik többségében az emberi kapcsolataik, szerelem, szexualitás, az élet titka témakörökre irányult. Sokakban azonnal életté vált a felismerés, és –  bátorsággal – már aznap rendezték párkapcsolataik nyitott kérdéseit. Megfogalmazódott a folytatás igénye, ami a reménység örömét hozta számunkra. Újra megerősített minket abban ez a nap, hogy lehet és kell a tiszta evangéliumot hirdetni, hisz ez amire igazán vágynak fiataljaink!

“Tabuk nélkül”

 

2017. december 16-án 10-15h várjuk szeretettel a 15-25 év közötti fiatalokat a Pócspetri Fília Vendégházba egy igazi tabuk nélküli beszélgetésre, valódi vitára (érvek és ellen érvek ütköztése).   A témákat ti hozzátok, a teát , sütit és ebédet mi adjuk. Érkezésedet, kérünk, előre jelezd – 2017. december 10-ig, a testverek@keti.hu email címen. Ugyan ezen címen már most felteheted kérdéseidet.

 

♦♦♦

Tatár Bálint SFV fogadalma

2017. augusztus 20-án újabb fogadalmas testvérrel bővült Közösségünk. Imádkozzunk együtt Tatár Bálint SFV testvérért és új hivatásokért! Köszönjünk mindazoknak, akik bármilyen módon támogatják a Vianney Testvérek életét és szolgálatát!

 

 

imakeresweb