Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

HÍREK, AKTUALITÁSOK

 

Az “öröm napja” családi napunk július 05-én került megrendezésre. Örvendetes, hogy mintegy 120 gyermek és szüleik, nagyszüleik ünnepelhették együtt ezt a napot. Köszönet minden szervezésben és lebonyolításban résztvevő  testvérnek.

Köszönet és hála van a szívünkben a május 4-10. között zajló zarándoklatért! Kérjük a zarándokokat, hogy e-mail címünkre, vagy postai úton juttassák el tapasztalataikat, megosztásaikat, kritikai észrevételeiket. Hamarosan egy összefoglaló jelenik meg majd honlapunkon utunkról (ehhez kérjük a megosztásokat) és az elmélkedések topikban a prédikációkról.

Fogadalomtétel a Vianney Testvéreknél

                                    

Új  egyszerű fogadalmas testvérrel gyarapodott a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség, 2017. március 26-án

Isten irgalmából Papp Attila novícius testvér letette az első, egyszerű fogadalmát a Vianney Testvérek Közösségében.

A fogadalomtételt a Pócspetri Szentkereszt Feltalálása Plébániatemplomban a Testvérekkel együtt ünnepelték az egyházközség hívei és több Lelkiségi és Családközösség tagja. A Vianney Szent János ereklyéje jelenlétében zajló bensőséges szertartás az evangélium felolvasása után kezdődött a novícius bemutatásával, majd Szenes István elöljáró atya kérdései következtek a novíciushoz, megvizsgálva szándékának tisztaságát és szabadságát. A liturgia, a  szentek közbenjárását kérő mindenszentek litániájával folytatódott, majd Attila testvér személyes imája következett. „Gondviselő Szeretet! Áldalak  a próbatételekért… add, hogy mindig készen álljak testvéreim terheit, szenvedéseit, értük, vállamra venni… Töltsd el szívemet örömmel, mennyei  ajándékoddal, hogy a jót jóra váltsam, s nagylelkűen osztogassam…

Ez után az Irgalmasságnak ajánlva életét,az elöljáró  atya kezébe letette fogadalmát, vállalva a tisztaságot, szegénységet és engedelmességet.. „…ígérek állhatatosságot a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösségben… a tisztuló lelkekért… Ígérem mindezt az Isten, az Irgalmasság Anyja, védőszentünk, Vianney Szent János és  mindenszentek színe előtt.

Az engedelmességi fogadalmat jelképező övet  és a Közösség speciális óraimájának végzésére alkalmas imafüzért – azok megáldása után –  derekára kötve elkezdődött fogadalmas testvéri élete.

Papp Attila Vianney testvér Nyírbátorban született 1979. augusztus 19-én, és Pócspetriben nőtt fel. Hosszú ideig kereste helyét és hívatását a világban és végül, sok értékes élettapasztalattal a háta mögött, 2015-ben érkezett a Közösségbe és a noviciátus után, a Szabályzat szerint három évre letette első, egyszerű fogadalmát. Küldetését a Vianney Testvérek elöljárója a ministránsok és az idősek körében végzett szolgálatban jelölte meg.

A  ma már hat tagú megszentelt életet élő, apostoli  munkát végző férfi közösséget  2015-ben az akkori megyéspüspök, Bosák Nándor püspök atya, engedélyezte, és  ezt az engedélyt Palánki Ferenc jelenlegi Debrecen-Nyíregyházi püspök atya is megerősítette. Életünket annak szenteljük, hogy az Isten Országára tisztuló lelkeket segítjük, imádsággal, lelkigyakorlatokkal, lelkinapok kísérésével, veszteségek miatt szenvedőkkel való törődéssel,  kórházi gyógyító munkával, és ott, ahová meghívnak minket. 

 

 

 

imakeresweb