Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

Definíció: A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetések elengedése Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárából. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat megértsük, tudnunk kell, hogy bűneinknek kettős következménye van. A súlyos bűnök elzárnak bennünket az üdvösségtől (ezt hívjuk örök büntetésnek), de ugyanakkor a szentgyónásban ettől az örök büntetéstől megmenekülünk ugyan, de megmarad a bűn második következménye, hogy lelkünkön keletkezik egy seb, ami megzavarja a teljes  szeretetkapcsolatunkat Istennel és keresztény testvéreinkkel (ezt hívjuk ideigtartó büntetésnek). A tisztulás bűneink bocsánata után azért szükséges, hogy ezt a zavart feloldhassuk, és az üdvösségben megtapasztalható teljes boldogság útjába semmi ne álljon. Ahogyan testi sebeink gyógyításához is szükségünk van másokra, úgy ezen lelki tisztulásunkhoz is kapunk segítséget, hiszen akik meg vagyunk keresztelve, mindnyájan testvérek vagyunk, s mint egy jó családban, segítségére lehetünk és vagyunk egymásnak. Ez a Szentek Közössége, egy hármas életállapotban.

A Szentek Közösségébe tartoznak tehát:

1. a zarándok egyház (a földön élő összes keresztény)

2. a szenvedő egyház (a halál után a tisztítótűzben szenvedő testvérek)

3. és a dicsőséges egyház (az üdvözült testvérek).

A búcsú elnyerésével tulajdonképpen ezen segítség válik egészen konkréttá és valósággá, melyet lehet alkalmazni élőkre és holtakra. Ezért a tisztítótűzben lévő elhunyt testvérek számára segítséget nyújthatunk megszerezve számukra a búcsúkat, hogy bűneikért járó ideigtartó büntetéseiktől minél hamarabb megszabadulva (megtisztulva) elfogadhassák Isten szeretetét és beléphessenek a mennyországba.

A búcsú elnyerésének vannak úgynevezett állandó és változó feltételei.

Állandó feltételek:

  1. Kegyelmi állapot: szentgyónásban megtisztulás és arra való törekvés, hogy minden kisebb, rossz szokásunktól, kisebb (ún. bocsánatos) bűnöktől is szabaddá váljunk.

  2. Szentmisén való részvétel és szentáldozás.

  3. A Szentatya szándékára való bármely ima, fohász: ezen szándékok lejjebb olvashatók.

  4. A búcsú elnyerésének kifejezett szándéka

Változó feltétel (ez abból adódik, hogy azt a kincstárat, amely Krisztus és a szentek érdemeivel van tele, az Egyház „kezeli”. Ezért a Szentatya „adja hozzá a kulcsot” ezen változó feltételekkel.

Változó feltétel lehet például

  • templombúcsún való részvétel;

  • félórás szentségimádás;

  • Szentírással való félórás elmélkedés;

  • teljes 3 napos lelkigyakorlaton való részvétel;

  • kiemelt időszak például Mindenszentek főünnepe és az azt követő 7 nap, amikor a változó feltételként temető, vagy temetői kápolna látogatása adott.

Ezeken felül még számtalan lehetőség van a változó feltételek között, amiket A búcsúk imakönyve c. könyvben találhatunk (Szigeti – Diós; Szent István társulat).