Üdvözöljük weboldalunkon!
E-mail: testverek@keti.hu

Jézus Irgalmas Szívéből létre jött és a Vianney Testvérek által kísért Családközösség

 

 

Családi életünk legfontosabb eseménye
a Jézus Szívének tett
CSALÁDFELAJÁNLÁS,
amellyel
beengedjük Jézust otthonunkba, hogy
mint családfő legyen köztünk,
védelmezzen és vezessen minket.

Ezáltal szeretnénk Jézus
OTTHONA, SZAVA ÉS SZÍVE
lenni a világban.

Mindezt a HISZEM embereiként
valósítjuk meg családunkban, közösségünkben
az alábbi értékek szerint:

Hűség
Ima
Szolgálat
Engedelmesség
Engesztelés
Megosztás

 

 

 

 

 

 

 

A Családfelajánlás szertartása

  1. Keresztvetés- a szentmisében szokásos köszöntéssel-
  2. Bűnbánati cselekmény- bármely formula
  3. Könyörgés

Irgalmas Istenünk, kérünk tekints rá kegyelmeddel erre a családra, akik ma bizalommal ráhagyatkoznak Szent Fiad szeretetére, Szent Szívére helyezik családi életük örömeit és keresztjeit. Segítsd őket, hogy tetteiket látva, dicsőítsenek Téged az emberek! A mi Urunk, Jézus Krisztus ……

  1. Olvasmány a Szentírásból- a családfő olvassa, amit a család választ a pappal való egyeztetés alapján ( legyen ez a családdal , vagy az irgalommal kapcsolatos)
  2. Néhány buzdító szót mondhat a pap
  3. HÁZI- OLTÁR megáldása ( lásd áldások könyve megfelelő formulával, könyörgéssel, szenteltvíz hintéssel)
  4. A pap felkéri a családot a felajánló ima elmondására- együtt olvassák, akik már tudnak olvasni ( ez után lehet saját imát mondani, vagy a gyerekek által erre az alkalomra készített rajzokat elhelyezni a házi oltárra)

 

 

Családfelajánló Ima

Irgalmas Jézus! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszont szeretetre ösztönöz.  Te mondtad, hogy ajtónk előtt állsz és kopogtatsz , szeretnénk most ajtót nyitni neked! Engedd , hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat.
Az Irgalmasság Anyja és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona!
Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!
Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását!
Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat!
Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket!
Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!
Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett!
Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben! Ámen.

  1. Fohászok (vagy a család saját fohászai, vagy az áldások könyvéből megfelelő rész
  2. Ünnepélyes áldások ( lásd áldások könyve, vagy a misekönyvből) Zárás: Mondjunk áldást az Urnak! Istennek legyen hála!

 

                                          Mária,
Irgalmasság Anyja!
Fogd a kezünket és vezess minket
Jézus Szíve felé,
nagyon szeretett Fiad elé!